Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de hieronder genoemde ondernemingen binnen de TSO groep (later te noemen als TSO)

  • TSO (Technical Support Oosterhout) B.V., gevestigd aan Hoevestein 48, 4903 SC Oosterhout.
  • TSO Services B.V., gevestigd aan Hoevestein 48, 4903 SC Oosterhout.

Definities
In deze Privacyverklaring worden de volgende definities gehanteerd:

Privacyverklaring: deze privacyverklaring
Website: de website onder www.tsogroep.nl
Bezoeker: iedere gebruiker van de website
Persoonsgegevens: persoonsgegevens en andere data verkregen vanuit de website ten behoeve van persoonlijke correspondentie, verwerking van informatieaanvragen, verwerking van persoonsgegevens voor de inschrijvingen van acties en evenementen, verwerking van sollicitaties en verwerking van data verkregen uit het plaatsen van cookies door TSO en door derden.

Inleiding en toepasselijkheid

TSO respecteert de privacy van de bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website. TSO verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Verwerking van de persoonsgegevens

TSO behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. TSO verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. TSO verzamelt Persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen van aanmeldingen voor bepaalde acties en evenementen. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, emailadres en telefoonnummer van de bezoeker

Verstrekking van gegevens aan derden
TSO verklaard uitdrukkelijk geen persoonsgegevens aan derden te verstrekken, tenzij TSO daartoe verplicht is op grond van de wet of de bezoeker ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Cookies
TSO maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze Cookies hebben verschillende doeleinden en functies. Hieronder treft de bezoeker een lijst van Cookies aan die geplaatst worden door TSO en door derden, alsmede een beschrijving van de doeleinden en functionaliteit van deze Cookies.

User input Cookies
TSO maakt gebruik van user input Cookies. Hiermee wordt bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker gedurende een websessie opgeslagen. Zodra de bezoeker zijn browser afsluit wordt de Cookie automatisch verwijderd. User input Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren.

Analytics cookies
TSO maakt gebruik van Google analytics Cookies. Met behulp van Google analytics Cookies krijgt TSO inzage in verschillende statistieken zoals het bezoekersaantallen, populaire pagina’s, onderwerpen en zoekwoorden. Op deze manier kan TSO de communicatie beter afstemmen aan de behoeften van de bezoeker. TSO heeft aan Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees hier het Privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacybeleid van Google Analytics.

Bewaartermijnen

TSO bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal een jaar na het laatste bezoek van de Website, tenzij TSO op grond van wettelijke bepalingen verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren. De authentication Cookies alsook de user input cookies zijn ‘websessie Cookies’ en worden meteen verwijderd zodra de bezoeker zijn browser afsluit. De analytics Cookies voor Google, de social plug-ins Cookies voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ en de multimedia player Cookies worden langer dan een websessie bewaard. Voor de bewaartermijnen van deze Cookies verwijst TSO de bezoeker door naar de eerder genoemde privacyverklaringen van Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo en YouTube.

Instellen van Cookievoorkeuren en het intrekken van de toestemming

De bezoeker kan te allen tijde zelf beslissen om Cookies te accepteren of te weigeren. Hiertoe kan de bezoeker de instellingen in zijn browser aanpassen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst TSO de bezoeker naar de informatiepagina van de eigen browser voor het instellen van zijn Cookievoorkeuren. Heeft de bezoeker toestemming verleend voor het plaatsen van Cookies en wenst de bezoeker deze toestemming weer in te trekken, dan kan de bezoeker dit doen door de cookies op zijn computer, tablet, laptop of mobiele telefoon te verwijderen. Heeft de bezoeker zijn toestemming ingetrokken, dan zal TSO de bezoeker bij een volgend bezoek aan de website wederom zijn toestemming vragen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens alsook het plaatsen van Cookies.

Beveiliging van de persoonsgegevens
TSO draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van TSO. Deze databank is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van TSO voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. TSO spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technieken en organisatorische maatregelen.
TSO is echter niet aansprakelijk voor deze privacyverklaring of voor het verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan TSO.
Rechten van de bezoeker

De bezoeker van de website heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de persoonsgegevens, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de bezoeker van deze rechten gebruik wil maken, of indien de bezoeker vragen heeft over deze privacyverklaring dan kan de bezoeker TSO bereiken op info@tsogroep.nl of een brief sturen naar TSO Groep, Hoevestein 48, 4903 SC Oosterhout t.a.v. de afdeling Marketing en Communicatie.

Links
Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. TSO kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. TSO raad de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen Privacyverklaring
TSO behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bij aanpassing van de privacyverklaring zal TSO de bezoeker wijzen op de vernieuwde privacyverklaring en de bezoeker wederom zijn toestemming vragen.

TSO Oosterhout

Hoevestein 48

4903 SC Oosterhout

Telefoon: +31(0)162 427224

info@tsogroep.nl

  • Maintenance
  • Engeneering
  • Logistics
  • Cleaning en Services
  • Vacatures